O zwrotach

Według prawa polskiego konsument ma prawo do zwrotu zakupionego towaru.

Zakup w sklepie stacjonarnym

Jeżeli zakup został dokonany w sklepie stacjonarnym, to zgodnie z prawem polskim sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru (np. gdy konsument się rozmyślił).  Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli towar ma wadę – wtedy zwrot towaru może być dokonany pod pewnymi warunkami w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi. Ponadto sprzedawca może (ale nie musi) przewidzieć w regulaminie sklepu stacjonarnego ewentualność zwrotu towaru przez kupującego w określonym terminie (np. 30 dni) i pod określonymi warunkami (np. tylko z paragonem zakupu i oryginalnymi metkami, w stanie nienaruszonym). Taka praktyka wynika najczęściej z polityki konkretnego przedsiębiorcy, a nie z przepisów prawa.

Zakup w sklepie internetowym

Europejskie Centrum Konsumenckie Polska informuje, że jeżeli konsument dokonał zakupu poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. w sklepie internetowym), to ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie towaru. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, ma również obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni. Od tej zasady są jednak wyjątki. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83.

Zwrot towaru zakupionego przez internet - najczęstsze pytania:

1. Jaki jest termin zwrotu?

Według ECK, konsument ma prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wejścia w posiadanie rzeczy lub dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi. Przedsiębiorca ma 14 dni na zwrot należności, a konsument 14 dni na odesłanie towaru. Przedsiębiorca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania towaru z powrotem bądź do otrzymania dowodu wysłania przesyłki zwrotnej. Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy.

2. Czy jest obowiązkowe podanie przyczyny zwrotu?

Nie trzeba uzasadniać chęci zwrotu. Możliwość odstąpienia od umowy nie jest uzależniona od zgody sprzedawcy – jest to jednostronne oświadczenie woli.

3. Jak dokonać zwrotu towaru?

Aby odstąpić od umowy należy poinformować o tym sprzedawcę, najlepiej w formie pisemnej. Można skorzystać z formularza danego przedsiębiorcy, jeżeli takim dysponuje lub skorzystać z formularza z ustawy o prawach konsumenta. Nie ma obowiązku korzystania z wyżej wymienionych formularzy, konsument może sporządzić formularz odręcznie, uwzględniając w nim dane niezbędne do zwrotu - numer zamówienia, nazwy i ceny zwracanych produktów, data zakupu i sposób zwrotu należności. Należy zachować kopie dla celów dowodowych. Do paczki zwrotnej należy włożyć zwracane produkty wraz z formularzem i wysłać ją na adres podany przez sklep.

4. Czy mogę zwrócić towar używany?

Nie można zwrócić używanego towaru. Towar można rozpakować i sprawdzić jego przydatność na takiej samej zasadzie, jak byśmy dokonywali zakupu w sklepie stacjonarnym.

5. Czy muszę zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu?

Sklep internetowy nie może odmówić zwrotu z powodu tego, że zwracany towar nie jest w oryginalnym opakowaniu. Oryginalne opakowanie nie jest przedmiotem sprzedaży, a służy jedynie do zabezpieczenia produktu. Jest wskazane jednak, aby w miarę możliwości zwracana rzecz była zapakowana w oryginalne pudełko.

6. Czy sklep powinien zwrócić koszt przesyłki?

Sprzedawca musi zwrócić koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta. Natomiast Konsument ponosi koszty przesyłki towaru do sprzedawcy, o ile został o tym poinformowany.

7. Kiedy sprzedawca ma prawo do obniżenia kwoty zwrotu?

Sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi pełną kwotę, chyba że nastąpiło zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

8. Jakich towarów nie można zwracać?

  • towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze)
  • towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych (np. meble na wymiar, biżuteria z wygrawerowaniem)
  • zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze, chusteczki nawilżane)
  • zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • usług w zakresie zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
  • jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. Zwrot towaru kupionego za granicą - jakie mam prawa?

W każdym kraju Unii Europejskiej konsumenci mają takie same prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni zgodnie z Dyrektywą 2011/83 w sprawie praw konsumentów.

10. Co robić gdy sklep internetowy odmawia przyjęcia zwrotu?

Jeżeli dokonałeś zakupu w sklepie zarejestrowanym na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii lub Islandii skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim mailowo: ECCNET-PL@ec.europa.eu lub telefonicznie pod numerem 22 55 60 600 – dyżury prawników od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00.

Jeżeli masz problem z przedsiębiorcą z Polski pomoc możesz otrzymać:

  • pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora
  • w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl
  • u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

11. Zwrot towaru zakupionego na firmę

Według prawa polskiego przedsiębiorcy, podobnie jak zwykli konsumenci mogą odstąpić od umowy zawartej na odległość, i w terminie 14 dni zwrócić zakupiony towar, bez podania przyczyny. O tym mówi art. 38a ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Artykuł ten nakazuje stosowanie dotychczasowych przepisów prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość również w stosunku do osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego. Przepisy te dotyczą wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).